آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش آتش نشانان شهریار فرد سقوط کرده به داخل چاه فاضلاب نجات داده شد.

ساعت 10:11 صبح روز چهارشنبه بیست و نهم دیماه هزاروچهارصد در پی فرو ریختن طوقه چاه در یک مجتمع مسکونی  و گزارش تلفنی ساکنین،ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار زنگ ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و امداد گران برای نجات فرد مذکور عازم محل حادثه واقع درشهریار،وائین،خیابان سعدی،کوچه یاس شدند.

در بدو ورود  مامورین مشاهده گردید کف حیاط یک مجتمع مسکونی به علت ریزش طوقه و میله چاه فاضلاب نشست نموده و منجر به سقوط شهروندی حدودا سی و پنج ساله  داخل آن گردید.

آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی محیط فرد مذکور را از داخل چاه فاضلاب خارج و جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل نمودند.

در پایان به افراد حاضر در محل تاکید گردید ضمن هماهنگی با مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا حفریک حلقه چاه جدید اقدام نمایند.

002019

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:15 روز سه شنبه بیست و هشتم دیماه هزاروچهارصد  با مراجعه حضوری  کودک هفت ساله به همراه خانواده به ایستگاه سه اندیشه که یک حلقه انگشتر در انگشت دست وی گیر کرده و متورم شده بود بلافاصله امدادگران ایستگاه مذکور به کمک او رفته و اقدامات لازم را انجام دادند.
نجاتگران آتش نشانی بلافاصله با استفاده تجهیزات مورد نیاز اقدام به بریدن انگشتر نموده و ضمن تحویل انگشتر به شخص مذکور انگشت دست فرد را آزاد و رها نمودند.
کلیه شهروندان محترم می توانند در صورت وقوع این نوع حادثه در هر ساعت از شبانه روز به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

002018

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:24،23:15 روز سه شنبه بیست و هشتم دیماه هزار و چهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن تعدای از شهروندان داخل کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،شهرک شاهد،خیابان شقایق شانزدهم 2-شهریار،امیریه،خیابان آزادی یکم گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های مربوطه را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:55 روز دوشنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز در بالکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم،خیابان ایثار ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز دربالکن یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به آشپزخانه گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

002015

002016

002017

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:16 روز دوشنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن کودک چهار ساله در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،رضی آباد بالا،جنب زمین چمن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله  امدادگران ایستگاه 8 رضی اباد را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کودک چهار ساله در واحد فوق محبوس شده بود که با تلاش نیروهای امدادی سازمان پس از هماهنگی مربوطه با استفاده از تجهیزات و پس از باز نمودن درب ،کودک مذکور صحیح و سالم تحویل خانواده اش گردید.

002014

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:21 روز یکشنبه بیست و ششم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در شهریار،تقاطع غیر همسطح سپاه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه  مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

002012

002013

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:45 روز یکشنبه بیست و ششم دیماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،رضی اباد بالا،خیابان بسیج،کوچه امام حسن(ع) گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 8 رضی آباد را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق ، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:51 روز شنبه بیست و پنجم دیماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی یک شهروند واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان چهاردهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک نفر از شهروندان  به علت نشت گاز co  به شرح ذیل دچار گازگرفتگی شد که توصیه ای لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

-عدم استاندارد لازم جهت لوله بخاری

-عدم کلاهک  H  در پشت بام

-عدم کلاهک H در پشت بام جهت گرمایش آب گرم واحدها که موجب انتشار گاز منواکسید کربن در راه پله گردیده بود.

-قرار گرفتن دودکش موتور خانه در امتداد درب ورودی واحد

002010

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:16 روز شنبه بیست و پنجم دیماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آبگرفتگی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان درختی،خیابان نرگس دوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را به محل اعزام نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علت ترکیدگی شیلنگ ماشین لباسشوئی دچار آبگرفتگی شده بود که ضمن تخلیه آب توصیه های لازم ارائه گردید.

002002

002003

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf