آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

مهندس علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار روز یکشنبه بیست وهفتم مرداد ماه نودوهشت به صورت سرزده از واحدهای ستادی و عملیاتی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ،تجهیزات انفرادی آتش نشانان و ناوگان خودرویی بازدید بعمل آورده ، ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات وادوات را در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان امر ضروری دانستند.

1412

1413

1414

1415

1416

1417

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

mask

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز