آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

رئیس ایستگاه 701 کهنز: مسلم کرامتی پور

 

آدرس: شهریار،بلوار آزادگان،جنب شهرداری منطقه سه کهنز

تلفن:65284010