آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:14 روز جمعه نوزدهم دی ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده گربه در فواصل شیشه میرال و پله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق سیزدهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید گربه فوق در محل مذکور محبوس شده  که با تلاش آتش نشانان رهاسازی صورت پذیرفت.

6603

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf