آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:35 روز چهارشنبه یکم بهمن ماه نودو نه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو ساینا واقع در شهریار،بلوار رزمندگان به طرف میدان نماز گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  یکدستگاه خودرو ساینا به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف،واژگون و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکور با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل  تحویل پلیس راهور مستقر در محل حادثه گردید.

00371

00372

 

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf