آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 4 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

یکشنبه پنجم بهمن ماه نودونه

1-ساعت 08:56  نجات سه نفر از شهروندان محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،روبروی مخابرات مرکزی،خیابان ایثار ششم

2-ساعت 16:17  حریق درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان پانزدهم غربی،داخل میدان فاطمیه

3-ساعت 19:48 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،میدان فجر به طرف میدان جهاد،انتهای کوچه میلاد

4-ساعت 23:18  نجات دو نفر از شهروندان مخبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،رضی آباد بالا،خیابان گلزار شهداء،خیابان یاس پنجم

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf