آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:15  روز سه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو نیسان با تیر برق واقع درشهریار،بلوار آزادگان،نرسیده به سه راهی فردوسیه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو نیسان به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس برخورد با تیر برق ضمن بروز خسارت مالی شدید یک مصدوم برجای گذاشت که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکوربا هماهنگی اورژانس مستفر در محل حادثه از داخل خودرو خارج و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

00397

00398

00399

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf