امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

شخصی با مراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهریار که دو عدد انگشتر دردست وی گیر کرده ومتورم شده بود توسط نیروهای امداد ونجات شهریار با برش،انگشتر از دست وی خارج گردید.

درمورخه شانزدهم شهریور شخصی که به علت نقص فنی در آسانسور گیر کرده بود توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار از داخل کابین آسانسور به بیرون انتقال داده شد وتوصیه های لازم درخصوص نگهداری آسانسور به متصدی مربوطه ارائه گردید.

در مورخه چهاردهم شهریور برخورد یکدستگاه خودرو پیکان وانت با رفوژ بلوار درشهریار باعث خسارت خودرو مذکور شده که باحضور به موقع نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار وایمن سازی محل خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

نمای ساختمانی دراندیشه ریزش کرده بود وتکه هائی از آن بصورت آویزان در حال جداشدن بود توسط پرسنل امداد ونجات سازمان آتش نشانی شهریار ایمن سازی شده و از احتمال سقوط آن به پائین وخطرات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

توصیه های ایمنی:درزمان احداث بنا وزدن نمای ساختمان در فصل سرما ویخبندان خودداری نموده وازمصالح استاندارد استفاده گردد.

زمینی خالی در شهریار به علت سست بودن خاک نشست کرد که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار توصیه های ایمنی به افراد حاضر درمحل داده شد.

توصیه های ایمنی: از پرکردن خاک دستی در محلی که قصد احداث بنا دارید خودداری نمایید.

مطالب بیشتر...