امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

در مورخه دهم آبانماه نود ساعت 22:20 شخصی با مراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهریار که تعداد دو حلقه تیتانیوم در انگشتان وی گیر کرده ومتورم شده بود توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار با برش انگشتر از انگشتان دست شخص خارج گردید.

در مورخه دهم آبانماه نود ساعت9:12 پیرمردی حدودا 75ساله که از عرض خیابان عبور می کرد وبه گفته شاهدان تصادف با کامیون برخورد کرده ودر جا فوت مینماید وراننده کامیون متواری می گردد که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار محل تحویل نیروی انتظامی گردید.

در مورخه هشتم آبانماه نود ساعت11:50یک باب منزل مسکونی که بر اثر بارندگی باعث نمناک شدن اتاق گردیده بود با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار توصیه های لازم مبنی بر عایق بندی ساختمان به ساکنین اعلام گردید.

در مورخه هشتم آبانماه نود ساعت8:30حیاط دبیرستان شاهد(شهیدکلهر)در شهریار به دلیل گرفتگی در دهانه چاه وکفشور حیاط مدرسه دچار آبگرفتگی شده بود که توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار توسط موتور پمپ تخلیه گردید.

در مورخه هشتم آبانماه ساعت1:18بامدادشخصی بامراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهریار که انگشتر در دست وی گیر کرده ومتورم شده بود توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریاربا برش انگشتر از انگشت فرد مصدوم آزاد سازی شد.

مطالب بیشتر...