آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:03  روز پنجشنبه دوم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه مشاور املاک واقع در شهریار،شهرک جعفریه،نبش خیابان شهید مدنی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه مشاور املاک به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء  و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00378

00379

00380

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:07 روز چهارشنبه یکم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاق هتل باغ گیلاس واقع در شهریار،بلوار امیر کبیر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنزرا با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاق مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط فرد حاضر در محل کنترل و آتش نشانان با حضور در محل ضمن تهیه گزارش توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

00369

00370

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:50 روز چهارشنبه یکم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاق نگهبانی واقع در شهریار،بلوار رسول اکرم(ص)،جنب ایستگاه تاکسی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاق مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00373

00374

00375

00376

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:39 روز دوشنبه بیست و نهم دیماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو آردی واقع در شهریار،شهرک جعفریه،جنب شهرداری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 601 جعفریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00350

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:23  روز یکشنبه بیست و هشتم دیماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،میدان حافظ،انتهای کوچه توفیق گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریاررا به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

عکس:آرشیو

990

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf