آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:56 روز شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق در یکباب منزل ویلائی واقع در شهریار،شهرک جعفریه، بلوار امام رضا(ع)گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پوراحمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت .

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل ویلائی در اثر نشت گاز شهری منجر به انفجار،حریق،ریزش گچ سقف و دیوار منزل و مصدومیت یک نفر گردیده بود که با تلاش آتش نشان حریق بطور کامل اطفاء و فرد مصدوم جهت طی مراحل درمانی تحویل عوامل اورژانس گردید

006217

006218

006219

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار 

ساعت 09:51 روز جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل ویلائی واقع در شهریار،بلوار نواب، کوچه سمیه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 4 شهریار و 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید منزل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد

 

006213

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:49 روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان دوم تقاطع میلاد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید واحد فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006203

006204

006205

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:43 روز سه‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد و سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق قیر در پشت بام مسجد امام حسین(ع) واقع درشهریار،امیریه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کارگران در پشت بام مسجد فوق اقدام به داغ نمودن قیر بصورت غیر اصولی در سه حلب17 کیلوئی نموده بودند که طعمه حریق شده و بلافاصله توسط آتش نشانان اطفاء و توصیه های لازم در این خصوص به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

 

006202

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:01 روز جمعه بیست و یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه قهوه خانه  واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،دور میدان فاطمیه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه  را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید نیم طبقه مغازه فوق از قسمت کوره زغال طعمه حریق شده بود که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006189

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf