امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

مقداری زباله در داخل سطل زباله  طعمه حریق شده بودتوسط پرسنل آتش نشانی شهریار اطفا گردید.

توصیه های لازم:ازشهروندان محترم تقاضا داریم در حفظ ونگهداری اموال عمومی دقت وهمکاری لازم به عمل آورند.