امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

در مورخه بیست وپنجم آبانماه نود ساعت21:26 یک بخاری نفتی بر اثر نشت نفت طعمه حریق شده بود که توسط مالک اطفاء گردیدوباحضور نیروهای آتش نشانی شهریار توصیه های لازم در خصوص نکات ایمنی به ساکنین اعلام گردید. این حادثه مصدومی نداشته وبه قسمتی از کابینت وسیم کشی ساختمان خسارت وارد گردیده است.

در مورخه بیست وسوم آبانماه ساعت 11:18شخصی اقدام به گرم نمودن قیر روی گاز نموده وباعث حریق گردیده که توسط مالک اطفاء وبا حضور نیروهای آتش نشانی شهریار توصیه های لازم به ساکنین اعلام شد.

این حادثه مصدوم وخسارت مالی نداشت است.

در مورخه بیست وسوم آبانماه نود ساعت17:38یک واحد مسکونی در شهریار به علت نداشتن گاز شهری وعدم استفاده درست از سیلندر گاز 11کیلوئی منجر به انفجار گردیده که باعث مصدوم شدن 2نفر وتخریب واحدفوق گردیده که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار وهمکاری اورژانس115شهریار افراد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شدند.

مطالب بیشتر...