امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

در مورخه هفتم مهر ماه تعداد دو اصله درخت به علتی نامعلوم دچار حریق شده بود که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار حریق اطفاء  واز سرایت آن به دیگر درختان جلوگیری به عمل آمد.

مطالب بیشتر...