امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

یک عدد پیک نیک درشهریار به علت استاندارد نبودن طعمه حریق شدکه باحضور به موقع آتش نشانان بایک دستگاه خاموش کننده پودری حریق اطفا گردید وتوصیه های ایمنی به مالک داده شد

توصیه های ایمنی:درزمان خرید وسایل وتجهیزات از استاندارد بودن وسیله خریداری شده اطمینان حاصل نمایید.