آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه پنجم آذر ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 07:42 نجات محصل 12 ساله محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان یکم غربی

2-ساعت 12:11 حریق جعبه فیوز منزل واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم سوم

3-ساعت 12:47 بازگشائی درب یک واحد مسکونی با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات دو کودک یک ساله واقع در شهریار،کوچه شهید ثمری

4-ساعت 18:12 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،کهنز،روبروی مسجد امیر المومنین(ع)

5-ساعت  18:13 نجات دو شهروند محبوس شده در اتاق واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)

یکشنبه ششم آذر ماه هزاروچهارصدویک

6-ساعت  02:12 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید مدرس

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:46 روز جمعه چهارم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دوازدهم،جنب تقاطع معلم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط افرداد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004234

004235

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:19 روز جمعه چهارم آذرماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو  واقع در جاده شهریار به کرج،روبروی خدمات موتوری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند دو دستگاه خودرو پراید و نیسان به علتی نامعلوم با هم برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن شش نفر و بروز خسارت مالی  گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری افراد مصدوم تحویل عوامل اورژانس  و محل جهت جابجائی خودروها به پارکینگ تحویل  عوامل راهور حاضر در محل حادثه گردید.

004223

004224

004225

004226

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:02 روز پنجشنبه سوم آذرماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تخریب غیر اصولی ملک واقع در شهریار،وائین،خیابان میلاد پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود.

بر اساس این گزارش رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان تخریب ملک منجر به ترک ملکهای همجوار گردیده بود که ضمن اخطار کتبی توصیه گردید سریعا تا زمان ایجاد ایمنی نسبی ساکنین واحدها را تخلیه نمایند.

004232

004233

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:03 روز پنجشنبه سوم آذر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،مجتمع آریو گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری فوق در طبقه منفی یک به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط افرداد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004227

004228

004229

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:50 روز پنجشنبه سوم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه لبنیات واقع در شهریار،میدان نماز،بلوار پلیس،روبروی پمپ بنزین گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:59 بامداد روز پنجشنبه سوم آذر ماه هزارو چهارصد ویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در شهریار،سه راهی امیریه،جنب تالار گل مریم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 2 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با تیر برق واژگون و منجر بروز خسارت مالی سنگین گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری راننده مذکور که از داخل خودرو حارج گردیده بود توسط عوامل اورژانس 115 مداوا و محل تحویل عوامل انتظامی و امداد برق گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:22 بامداد روز پنجشنبه سوم آذر ماه هزارو چهارصد ویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پژو 405 با تیر برق واقع در جاده تهران به شهریار،نرسیده به تقاطع غیر همسطح سپاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با تیر برق متوقف و منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکور با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل راهنمائی و رانندگی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

004236

004237

004238

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در چند روز اخیر و طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر محبوس شدن تعدادی از شهروندان در کابین آسانسور،ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های مربوطه را به محل های  ذیل اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق ، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

چهارشنه دوم آذر ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 11:45 واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید کیانی

پنجشنبه سوم آذر ماه هزاروچهارصدویک

2-ساعت 17:55 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان یاس یکم

جمعه چهارم آذر ماه هزاروچهارصدویک

3-ساعت 18:36 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان کوثر ششم

001507

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf