با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

آمار بازدیدکنندگان

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:16 روز سه شنبه چهارم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع درجاده شهریار به طرف تهران،نرسیده به قره تپه،روبروی رضی آباد پائین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به چند اصله درخت گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

1153

1154

1155

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:19  روز سه شنبه چهارم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی منجر به حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،بلوار امیرکبیر به طرف کهنز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده از مسیر جاده منحرف ،واژگون، پرتاب راننده به بیرون از خودرو و حریق خودرو مذکورگردیده بود که ضمن اطفاء حریق و ایمن سازی کامل جاده فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.

1151

1152

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:02 روز سه شنبه چهارم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن چهار نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هشتم شرقی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که به علت پاراشوت بین یکی از طبقات متوقف و چهار نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

00

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی هماهگی به عمل آمده در روز سه شنبه چهارم تیر ماه نودوهشت آتش نشانان داوطلب خانم آموزش تئوری و عملی حریق را جمعا به مدت سه ساعت  توسط  مهندس خسروی مسئول و مربی آموزشی سازمان در محل مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار واقع در فاز یک اندیشه طی نمودند.

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

پورتال اطلاع رسانس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز دوشنبه سوم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ، حاشیه باغ وعلفزار بشرح ذیل گزارش  و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار،101 مرکزی و 501 رزکان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید باغ،حاشیه باغ و علفزار توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

1-ساعت 07:33 واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،جنب مدرسه ایثار

2-ساعت 09:45 واقع در شهریار،وائین،خیابان غزل یکم

3-ساعت 12:40 واقع در جاده شهریار به کرج،جنب خدمات موتوری

4-ساعت 12:47 واقع در شهریار به طرف باغستان،خیابان پاسگاه

5-ساعت 15:20 واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه ارشاد

1064

پورتال اطلاع رسانس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه دوم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ بشرح ذیل گزارش  و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغ و علفزار توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

1-ساعت 19:22 واقع در شهریار،خیابان شهید بابابزرگی،بعد از بیمارستان میلاد

2-ساعت 20:54 واقع در شهریار،بیست متری کهنز،کوچه شهید عسکر خانی

1135

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:37 روز یکشنبه دوم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن دو کودک  در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان شهدای گمنام،خیابان گلستان یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله  امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  دو کودک 2 ساله و 4 ماهه به علت معیوب بودن قفل درب ورودی در یک واحد مسکونی  محبوس شده بودند که با تلاش نیروهای امدادی سازمان پس از هماهنگی مربوطه با استفاده از تردبان وارد واحد شده و پس از باز نمودن درب ،کودکان مذکور صحیح و سالم تحویل خانواده اش گردید.

1143

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:32 روز یکشنبه دوم تیر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق هود آشپزخانه در یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه قدرگزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید هود آشپزخانه منزل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش اتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

1142

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 11:41،15:21 روز یکشنبه دوم تیر ماه نودوهشت طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن سه نفراز شهروندان در کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه اشرفی اصفهانی 2-شهریار،شهرک A.S.P گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های 401 شهریار و 601 جعفریه را به محل های  فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و سه نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

1137

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز