آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:55 روز سه شنیه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پراید از مسیر جاده واقع در شهریار،زیرگذر شهید صیاد شیرازی به طرف اندیشه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و منجر به مصدوم شدن سطحی یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

003708

003709

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:24 روز سه شنبه هفتم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،فواصل خیابان چهارم و پنجم شرقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

003712

003713

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:44 روز سه شنبه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق زیرزمین یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک جعفریه،انتهای خیابان هجدهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 6 جعفریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید زیر زمین مسکونی فوق  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته وعلت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003706

003707

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار با دریافت خبر پنجره در حال سقوط مجتمع زیتون بی درنگ آتش نشانان ایستگاه مرکزی را ساعت 14:01 روز سه شنبه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک به آدرس شهریار،شهرک صدف خیابان دکتر قریب اعزام نمود.
بنابراین گزارش با رسیدن آتش نشانان به محل مشاهده شد شیشه پنجره مذکور به علت عدم استحکام دچار شکستگی شده و احتمال سقوط پنجره بر روی عابرین بوده که بلافاصله با ایمن سازی نسبی محل حادثه و بستن نوارهای هشدار آتش نشانی از هر گونه حوادث بعدی جلوگیری تا در اسرع وقت توسط مدیریت مجتمع فوق نسبت به استحکام پنجره فوق اقدام گردد.

003710

003711

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر محبوس شدن تعدادی از شهروندان در کابین آسانسور،ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های مربوطه را به محل های  ذیل اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

1-ساعت 12:20 واقع در شهریار،رضی آباد بالا،کوچه یاس پنجم

2-ساعت 17:30 واقع در شهریار،وائین،خیابان میلاد دوم

3-ساعت 12:12 واقع در شهریار،بلوار 17 شهریور،کوچه شفیع

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:45 روز دوشنبه ششم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریارمحبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان طالقانی،کوچه شهید درخشان گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 4 شهریار را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق ، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:19 روز دوشنبه ششم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع درجاده شهریار به تهران،نرسیده به ورودی شهر قدس گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 8 رضی آباد را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003703

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز دوشنبه ششم تیر ماه هزارو چهارصدویک طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کابل و پست برق  به شرح ذیل گزارش و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های مربوطه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل های فوق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ترانس های فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که  با تلاش آتش نشانان و با همکاری امداد برق با رعایت نکات ایمنی  بطور کامل اطفاء گردید.

1-ساعت 13:11 واقع در شهریار،امیریه،خیابان صداقت

2-ساعت 13:11 واقع در شهریار،میدان فجر

3-ساعت 22:59 واقع در شهریار،بلوار نواب،خیابان 22 متری شهید محسنی

003704

003705

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 07:38،23:03 روز دوشنبه ششم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار و مراجعه حضوری به ایستگاه 4 شهریار دو حلقه انگشتر که درانگشت دست شهروندان گیر کرده و متورم شده بود بلافاصله امدادگران ایستگاه های مذکور در مرحله اول به بیمارستان امام سجاد(ع) شهریارو سپس در محل ایستگاه فوق به کمک آنان رفته و اقدامات لازم را انجام دادند.
نجاتگران آتش نشانی بلافاصله با استفاده تجهیزات مورد نیاز اقدام به بریدن انگشتر نموده و ضمن تحویل انگشتر به اشخاص مذکور انگشت دست افراد را آزاد و رها نمودند.
کلیه شهروندان محترم می توانند در صورت وقوع این نوع حادثه در هر ساعت از شبانه روز به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

003702

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf