امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

در مورخه هفتم آبانماه نود کلانتری11شهریار که بدلیل بارندگی شدیدوگرفتگی درب چاه وکف شور دچار آبگرفتگی شده بود باحضور نیروهای امدادونجات آتش نشانی شهریاربایکدستگاه موتور پمپ، آب تخلیه گردید.

در مورخه هفتم آبانماه نود ساعت10:10در پی گزارش آبگرفتگی زیر گذر شهریار نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار به محل حادثه اعزام وبه نیروهای آتش نشانی باغستان کمک نمودند.

در مورخه هفتم آبانماه نودساعت11:16سقف منزلی در حصارزیرک به دلیل چوبی بودن وبارش شدید باران دچار پوسیدگی شده واحتمال ریزش آن بر روی ساکنین وجود داشت که باحضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار در خصوص تخلیه به ساکنین اقدام گردید.

در مورخه هفتم آبانماه نود ساعت 9:00صبح حیاط دبیرستان شاهد،شهیدکلهر در شهریار به دلیل گرفتگی در دهانه چاه وکفشور حیاط مدرسه دچار آبگرفتگی شده بود که توسط نیروهای امدادونجات آتش نشانی شهریار توسط موتور پمپ تخلیه گردید.