امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

در مورخه هشتم آبانماه نود ساعت8:30حیاط دبیرستان شاهد(شهیدکلهر)در شهریار به دلیل گرفتگی در دهانه چاه وکفشور حیاط مدرسه دچار آبگرفتگی شده بود که توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار توسط موتور پمپ تخلیه گردید.

در مورخه هشتم آبانماه نود ساعت21:45یک اتاقک داخل حیاط منزل مسکونی که مقداری لوازم برقی والکتریکی داخل آن بود به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای آتش نشانی شهریار اطفاء گردید ودر این حادثه به کلیه وسائل موجود خسارت وارد گردید.

گاز منواکسید کربن:

منواکسید کربن یک ترکیب شیمیائی متشکل از کربن واکسیژن بافرمولcoاست،گازی است بسیار سمی که در اثر احتراق ناقص سوخت های فسیلی مانند متان،نفت،زغال چوب وغیره بوجود می آید.از طریق سیستم تنفسی جذب بدن میشود وهمچنین گاز منواکسیدکربن گازی است بی رنگ بدون بو به سادگی با حواس پنج گانه انسان قابل تشخیص نیست.

علائم مسمومیت با گاز منواکسید کربن:

1.افزایش فشار خون2.تپش قلب3.سردرد4.سرگیجه5.خستگی6.حالت تهوع7.خواب آلودگی8.آشفتگی9.تشنج10.بیهوشی11.کما ومرگ

گاز منواکسید کربن چگونه وارد بدن میشود

چون انسان برای زنده ماندن به هوا نیاز دارد ودر هنگام تنفس در مکان آلوده ،گاز منواکسید کربن جایگزین اکسیژن خون میگردد لذا قدرت انتقال اکسیژن از هموگلوبین خون گرفته میشود وانسان را دچار مسمومیت میکند.

منواکسید کربن چگونه تولید میشود

وسایل گازسوز مانند شومینه وبخاریهای گازی،آبگرمکن وغیره هنگامیکه بطور مناسب نصب وسرویس نشوند یا از دودکش در نما استفاده شود مستعد تولید گاز سمی منواکسید کربن وسایر گازهای ناخواسته هستند.

روش های خروج گازهای خطرناک از وسایل گاز سوز:

1.شرایط تهویه بسیار مهم است اگر از وسایل گازسوز در منازل استفاده میکنیداز مسدود نمودن روزنه های در وپنجره پرهیز نمائید.

2.از حداکثر توان بخاری استفاده نکنید.

3.از وسایل گاز سوز استاندارد استفاده نمائید.

4.از بخاریهای گالوانیزه ومجهز به کلاهکHاستفاده گرددواز لوله های فنری پرهیز شود.

5.طول عمودی لوله بخاری از 3متر کمتر نباشد حدالامکان از ایجاد طول افقی خودداری گردد درصورت عدم امکان از کارشناسان ایمنی مشاوره بگیرید.

6.از نصب کلاهک تعدیل در مجاری  لوله بخاری پرهیز کرده وازبازبودن مسیر لوله بخاری اطمینان حاصل واز نصب کلاهک های سیمانی پرهیز نمائید.

7.هرگز از دودکش هائی که در نمای ساختمان قرار دارد برای وسایل گاز سوز استفاده نکنید.

8.هر وسیله گازسوز می بایست یک دودکش مجزا داشته باشد.

دودکش های استاندارد به دودکش هائی گفته میشود که از داخل دیوار بنا با حداقل استفاده از زانوئی ومحل اتصال لوله ها به همدیگر بخوبی درزبندی شده وتا پشت بام ادامه داشته واز جاپناه تقریبا80سانتی متر بالاتر همراه با کلاهک Hباشددر چنین دودکش هائی عمل مکش گازهای ناشی از احتراق وسایل گازسوز بخوبی انجام میگردد بدلیل محفوظ  بودن لوله دودکش در دیوار وعدم تماس با هوای آزادمانع از سرد شدن لوله وتخلیه گازهای احتراقی به راحتی صورت میگیرد.

دودکش های غیر استاندارد(دودکش در نما)

هنگامیکه از وسایل گاز سوز استفاده میکنیم بمرور که هوای داخل منزل جهت فعل وانفعالات (احتراق)مصرف میگرددوهوای منزل گرم شده و وزن مخصوص خود را از دست میدهد وهوای بیرون از نظر فشار بر هوای گرم داخل منزل غلبه نموده منفذی مانند زیر درب یا اطراف پنجره ها،فلذا تنها راه برقرار تعادل هوائی ورود هوا از چنین دودکش هائی است که مانع از خروج گازهای احتراقی میگردد لذا درصد اکسیژن داخل منزل کاهش میابد دراین حالت احتراق ناقص ومحصول آن منواکسید کربن است بخاری نیاز به اکسیژن دارد چون فضای داخل خانه نمیتواند اکسیژن مورد نظر راتامین نماید لذا هوای مذکور از طریق لوله بخاری نصب شده در نما تامین نمیشود ومحصول احتراق رابه داخل خانه تخلیه وموجبات مسمومیت وخطر برای ساکنین فراهم مینماید.

از تمامی شهروندان محترم تقاضا میگردد تاقبل از رسیدن فصل سرما وبارندگی های فصلی نسبت به بازدیدهای دوره ای از مبادی خروجی آب ومحل تجمیع آب های سطحی ماننددرب کفشور چاهها اقدام واز باز بودن آنها اطمینان حاصل نمائیدومهمتر اینکه تا قبل از نصب هرگونه بخاری وراه اندازی سیستم گرمایشی بخصوص بخاری گازی از استاندارد بودن آن مطمئن بوده وتمامی دودکش ها ومسیرخروجی آنها کنترل از باز بودن مسیر خروجی دودکش هااطمینان حاصل نمائیدوتمامی همکاران وکارشناسان آتش نشانی در طول تمامی 24ساعت بصورت شبانه روز آماده ارئه خدمات ومشاوره وبازدید حضوری وهرگونه راهکار مناسب بخصوص در زمینه دودکشها میباشندکه در صورت نیاز کافی است شهروندان محترم شهریار با سامانه125آتش نشانی تماس حاصل نمایند.

با آرزوی روزی خوش وبی خطر

در مورخه هشتم آبانماه ساعت1:18بامدادشخصی بامراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهریار که انگشتر در دست وی گیر کرده ومتورم شده بود توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریاربا برش انگشتر از انگشت فرد مصدوم آزاد سازی شد.

در مورخه هشتم آبانماه نود ساعت1:18بامدادتابلوی برق یک مجتمع به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار وایمن سازی محل بایکدستگاه خاموش کننده co2شش کیلوئی حریق اطفاء گردید که در این حادثه بر اثر آتش سوزی سیم های برق به تجهیزات داخلی تمامی کنتورهای ساختمان خسارت وارد شده

در مورخه هفتم آبانماه نود ساعت 15:35یک حلقه چاه به عمق 20متردرکنار خیابان ریزش کرده بود که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل در خصوص پر کردن چاه صورت گرفت.

مطالب بیشتر...